ที่ตั้งศูนย์ ::Location

เลขที่ 10 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-311170,039-328795 โทรสาร 039-313555