โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ::Secondary school
อำเภอเมืองจันทบุรี

 • โรงเรียนบางกะจะ 
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
 • โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 • โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

อำเภอแก่งหางแมว

 • โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 

อำเภอขลุง 
 • โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
 • โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
 • โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 

อำเภอเขาคิชฌกูฏ

 • โรงเรียนคลองพลูวิทยา 
 • โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 

อำเภอโป่งน้ำร้อน

 • โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 
 • โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 
 • โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

อำเภอท่าใหม่

 • โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 
 • โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 
 • โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 
 • โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 

อำเภอสอยดาว

 • โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 
 • โรงเรียนสอยดาววิทยา 

อำเภอนายายอาม

 • โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 
 • โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 

อำเภอมะขาม

 • โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

อำเภอแหลมสิงห์

 • โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์)