กลุ่มสหวิทยาเขต ::Group
สหวิทยาเขตทับทิม

 • 1022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  (ประธานสหวิทยาเขต)
 • 1022060242 เครือหวายวิทยาคม
 • 1022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
 • 1022060241 หนองตาคงพิทยาคาร
 • 1022060243 มะขามสรรเสริญ

สหวิทยาเขตบุษราคัม

 • 1022060233 ขลุงรัชดาภิเษก  (ประธานสหวิทยาเขต)
 • 1022060235 ตกพรมวิทยาคาร
 • 1022060234 บ่อวิทยาคาร
 • 1022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์)

สหวิทยาเขตไพลิน
 • 1022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล  (ประธานสหวิทยาเขต)
 • 1022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม
 • 1022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
 • 1022060239 สะพานเลือกวิทยาคม
 • 1022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร

สหวิทยาเขตมรกต

 • 1022060230 ศรียานุสรณ์  (ประธานสหวิทยาเขต)
 • 1022060231 บางกะจะ
 • 1022060251 คิชฌกูฏวิทยา
 • 1022060252 คลองพลูวิทยา

สหวิทยาเขตสตาร์บุษ

 • 1022060232 เบญจมานุสรณ์  (ประธานสหวิทยาเขต)
 • 1022060250 มัธยมท่าแคลง
 • 1022060249 นายายอามพิทยาคม
 • 1022060246 สอยดาววิทยา
 • 1022060247 ทุ่งขนานวิทยา